Sara Johansson

(1954-2010)

Född och uppvuxen i Uppsala och utbildad vid Gerlesborgsskolan i Stockholm och Museum of Fine Arts i Boston, USA. Verksam som målare, tecknare och installationskonstnär.

Representerad på Uppsala kommun, Västerås konstmuseum och Statens kulturråd.

Sara hade ett trettiotal separatutställningar mellan 1984 och 2009, och medverkade i en rad samlingsutställningar både i Sverige och internationellt.

Foto: Anna Molander